Verschillende dichtvormen

Op LeesGedichten.nl zijn erg veel gedichten te lezen. Deze gedichten zijn verschillend van opzet en rijm. Veel mensen denken dat gedichten moeten rijmen, maar dat is lang niet altijd zo. Hieronder zullen wij kort een opsomming maken van een aantal mogelijke dichtvormen.

Ballade gedichten: Oorspronkelijk is een Ballade gedicht een gedicht met drie strofen van ieder acht tot twaalf regels. Aan elke strofe zit een 'envoi', dat is een soort refrein.

Elegie gedichten: Een Elegie gedicht is eigenlijk een soort van klaagzang waarin een dierbare overleden wordt bezongen.

Epigram gedichten: Een ander woord voor een Epigram gedicht is 'puntgedicht'. Dus een kort gedicht met een geestig karakter. Vaak met een aantal woordspelingen.

Refrein gedichten: Een Refrein gedicht is eigenlijk de bekendste dichtvorm. Iedere strofe eindigt op dezelfde versregel.

Sonnet gedichten: Een Sonnet gedicht is een lyrische dichtvorm die bestaat uit 2 strofen van ieders 4 verzen.

Rondeel gedichten: Een Rondeel gedicht heeft maar 2 rijmklanken. Verder komt de beginregel 3 keer terug.

Ode gedichten: Een Ode gedicht wordt ook wel 'lofgedicht' genoemd. Hierin wordt een held, trouwe echtgenoot, jubilaris, enz. bezongen.

Hymne gedichten: Een Hymne gedicht is ook geen 'lofgedicht' maar daarin wordt God of een godheid bezongen.

Satire gedichten: Een Satire gedicht is eigenlijk niets anders dan een spottend gedicht.