Help

Wat is Leesgedichten.nl?
Leesgedichten.nl is een gedichten site waar je gratis gedichten kunt plaatsen, zoeken, bekijken, beoordelen en delen met anderen.

Zijn er kosten verbonden aan Leesgedichten.nl?
Nee, er zijn geen enkele kosten verbonden aan het gebruik van Leesgedichten.nl. Door middel van het plaatsen van advertenties, proberen wij de website rendabel te houden.

Ik heb een gedicht geplaatst, waarom zie ik deze niet verschijnen?
1.Gedichten worden eerst gecontroleerd voordat deze geplaatst worden.
2.In geval van schokkende, kwetsende of aanstootgevende inhoud kunnen we besluiten je gedicht te verwijderen.

Worden mijn gedichten ook ergens anders geplaatst?
Nee, je gedicht verschijnt alleen op leesgedichten.nl

Ik heb een andere vraag.
U kunt voor uw overige vragen contact opnemen middels het contact formulier.