Privacy- en cookieverklaring

Laatste versie datum: 23 mei 2018

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de gehele website, die wordt gevoerd onder de hoofddomein LeesGedichten.nl en alle andere neven- en subdomeinen. Waar hierna wordt gesproken over LeesGedichten.nl worden nadrukkelijk alle neven- en subdomeinen van deze website mede begrepen.

Deze privacy- en cookieverklaring geldt voor alle bezoekers en gebruikers van de website van LeesGedichten.nl, en geldt in het bijzonder voor alle personen die een account aanmaken op de website van LeesGedichten.nl en zich registreren. Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring.

In deze privacy- en cookieverklaring hebben wij voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je gegevens en hoe wij omgaan met het gebruik van cookies. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken, welke cookies er worden geplaatst, en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Cookies


Uitleg:

De website van LeesGedichten.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een (kleine) hoeveelheid data die onze server naar je browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt op (de harde schijf van) je (desktop) computer, tablet, laptop of smartphone. Data die bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Onze server herkent je browser dan en houdt de browsergedragingen bij. Cookies maken het makkelijker om websites te gebruiken.

De cookies die deze website gebruikt zijn doorgaans beperkt van omvang en brengen geen schade toe aan je (desktop) computer, tablet, laptop of smartphone. Bijna alle moderne webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt echter via je je browser (dit kan vaak via Internetopties of een vergelijkbare locatie) zelf instellen (en dus zelf bepalen) of je cookies (ten dele) accepteert of dat je deze wilt weigeren. Deel je een computer met anderen, maak je gebruik van een openbare computer, of wil je niet dat er informatie wordt opgeslagen middels cookies, dan kun je de cookie instellingen in je browser wijzigen. Deze cookie instellingen zijn van toepassing op alle websites die je via die browser bezoekt. Als je ervoor kiest om via je browser (via Internetopties of een vergelijkbare locatie) cookies maar beperkt te accepteren of zelfs geheel te weigeren, is het mogelijk dat je deze website niet optimaal meer kunt gebruiken, omdat voor sommige functies en toepassingen cookies noodzakelijk zijn.

Als je een computer(account) deelt met anderen, raden wij je aan om je altijd af te melden wanneer je deze website verlaat. Dit voorkomt dat mensen die na jou dezelfde computer of hetzelfde account gebruiken, toegang hebben of zouden kunnen krijgen tot je account, je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Hieronder lichten wij toe welke soorten cookies LeesGedichten.nl plaatst en voor welke doeleinden.


Soort gegevens die worden verwerkt


LeesGedichten.nl verwerkt meerdere soorten gegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. We geven hieronder aan welke soorten gegevens er door LeesGedichten.nl worden verwerkt.

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele (natuurlijke) personen. LeesGedichten.nl verwerkt persoonsgegevens van je als je een account aanmaakt op de website, of de website op andere manier gebruikt. Bij het aanmaken van een account, een contactopname, of het invullen van een formulier op de website, wordt gevraagd naar onder meer je naam, adres, woonplaats en het land waarin je woont. Deze gegevens staan ook bekend als NAW gegevens.

Naast de bekende NAW gegevens kun je als gebruiker ook andere persoonsgegevens achterlaten, die door de LeesGedichten.nl worden verwerkt, hieronder vallen bijvoorbeeld het geslacht, de geboortedatum, en gegevens rondom een eventuele (eigen) website.

De persoonsgegevens worden door LeesGedichten.nl (doorgaans op automatische wijze) verwerkt en opgeslagen in een beveiligde database.

Inloggegevens:

Inloggegevens zijn gegevens waarmee je op de website kunt inloggen. Deze worden gecreëerd als je een account aanmaakt op deze website. De inloggegevens bestaan uit het gekozen en op te geven e-mailadres (een e-mailadres dat in jouw beheer is, en waar jij toegang tot hebt) en een zelf te kiezen wachtwoord. De inloggegevens zijn te herleiden tot een (natuurlijk) persoon en daarmee de facto persoonsgegevens. De inloggegevens worden door LeesGedichten.nl zorgvuldig verwerkt.

Gedichten:

Als gebruiker van de website heb je de mogelijkheid om zelf gemaakte gedichten (eventueel in combinatie met aanvullende informatie) toe te voegen aan de database van LeesGedichten.nl. Elk ingezonden gedicht wordt handmatig gecontroleerd door de redactie en indien akkoord bevonden geplaatst op de website. Vanaf dat moment is je gedicht zichtbaar voor alle bezoekers en gebruikers van LeesGedichten.nl. De gegevens van en over alle gedichten die door de gebruiker zijn gemaakt, worden door LeesGedichten.nl verwerkt en opgeslagen.

Bij elk op de website getoonde gedicht wordt aangegeven wie de schrijver is van het betreffende gedicht. De bij het gedicht weergegeven naam is of de naam van de gebruiker die het gedicht heeft geplaatst, of een door de gebruiker gekozen pseudoniem. De gebruiker die het gedicht plaatst, kan zelf bepalen voor welke van de twee hij kiest (en dit op een later moment nog wijzigen). De weergavekeuze is van toepassing op alle door de gebruiker op de website geplaatste gedichten.

Profielpagina gegevens:

Elke gebruiker die een account aanmaakt op de website, beschikt automatisch over een door alle bezoekers en gebruikers aan te roepen profielpagina. Je kiest zelf welke gegevens je op je profielpagina invult. Je profielpagina zal onder andere bestaan uit je weergave naam (je naam, of je pseudoniem voor bij je gedichten), je geslacht, je geboortedatum (optioneel), je land van herkomst, de datum waarop je voor het laatst online was, de datum waarop je lid bent geworden, het aantal gedichten dat je op de website hebt geplaatst, je favoriete dichters (optioneel), en je favoriete gedichten (optioneel).

Verder kunnen andere bezoekers en gebruikers al je gedichten bekijken via je profielpagina, zien welke gedichten van jou het beste gewaardeerd zijn, en zien welke gedichten je het laatst op de website hebt geplaatst. Ook heb je de mogelijkheid om een (uitgebreide) profieltekst in te voeren, waarin je kunt schrijven wat je wilt, en waarbij je aanvullende gegevens kunt achterlaten voor andere bezoekers en gebruikers van de website. Tot slot heb je de mogelijkheid om een avatar/foto te kiezen voor bij je profiel.

Als gebruiker kun je je profielpagina doorlopend zelf inzien door in te loggen op het besloten gedeelte van deze website, met de eerder gekozen inloggegevens (je e-mailadres en je wachtwoord). Kies vervolgens voor ‘Mijn profiel’. Je profielpagina kan onder je account doorlopend en gemakkelijk worden gewijzigd.

Redenen van de verwerking van gegevens


De gegevens kunnen door LeesGedichten.nl worden opgeslagen en/of verwerkt om de volgende redenen, die allen afzonderlijk of in combinatie met elkaar van toepassing kunnen zijn.

- LeesGedichten.nl verwerkt je gegevens (persoons-, inlog- en profielpagina gegevens) en gedichten in de eerste plaats om de website mogelijk te maken, en de door jouw gewenste diensten, producten of informatie te kunnen leveren. Daarnaast worden de gegevens verwerkt voor het in behandeling nemen van verzoeken en contactopnames. Zonder verwerking van je gegevens kan LeesGedichten.nl haar website, (de weergave van) de gedichten, en de informatieverstrekking via de website niet optimaal uitvoeren / verzorgen, en de website en (de weergave van) de gedichten niet optimaal op jou en jouw wensen afstemmen.

- Om je te informeren over nieuwe producten, of nieuwe diensten, bijvoorbeeld nieuwe gedichten of nieuwe gedichtenrubrieken die op de website verschijnen, of andere nieuwe of aangepaste onderdelen van of op de website.

- Om je te kunnen informeren met betrekking tot je account op de website.

- Om je een e-mail, een nieuwsbrief, alert, account gerelateerde informatie, of een ander soort bericht te kunnen sturen, per e-mail of op een andere elektronische wijze.

- Om advertenties te tonen die in meer of mindere mate op de gebruiker(s) zijn toegesneden.

- Voor statistische doeleinden, zoals voor het opstellen van site- en gebruikersstatistieken.

- Om te voldoen aan de vigerende regels en wetten.

- Om je als gebruiker de mogelijkheid te geven om zelf online gedichten te maken, of concepten daarvoor.

- Om je als gebruiker de mogelijkheid te geven om gedichten in te zenden, met de bedoeling dat deze (na controle door de redactie van LeesGedichten.nl) op de website worden geplaatst en kunnen worden gelezen door alle bezoekers en gebruikers van de website.

- Om je als gebruiker te informeren met betrekking tot je gemaakte, ingezonden en/of op de website geplaatste gedichten.

- Om profielpagina’s te kunnen opmaken, zodat bezoekers en gebruikers meer te weten kunnen komen over de schrijvers van de op de website geplaatste gedichten.

Inzage van je gegevens en wijziging hiervan


Persoonsgegevens kun je doorlopend zelf inzien door in te loggen op het besloten gedeelte van deze website, met de eerder gekozen inloggegevens (je e-mailadres en je wachtwoord). Je persoonsgegevens kunnen onder het account gemakkelijk worden gewijzigd.

Ook je inloggegevens (zowel je e-mailadres als je wachtwoord) en je profielpagina gegevens kun je gemakkelijk wijzigen onder je account op de website.

Je gedichten die al op de website zijn geplaatst kun je altijd later nog wijzigen onder je account. Een gewijzigd gedicht wordt opnieuw gecontroleerd door de redactie.

Je kunt je verder altijd tot ons wenden om in te zien welke gegevens er van je zijn verwerkt door LeesGedichten.nl of om correcties met betrekking tot je gegevens door te geven. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een volledige kopie van de cookie mee te sturen. Deze kun je vinden in de instellingen van je browser.

Stuur een schriftelijk verzoek naar:

Netsquare
Vermogensweg 26-A
3641 SR Mijdrecht

Geef zorgvuldig aan wie je bent, waar je woont en (voor zover mogelijk) onder welk e-mailadres en/of accountid je bekend bent bij LeesGedichten.nl. Wij kunnen je in dit verband vragen om aanvullende persoonlijke gegevens en informatie om je identiteit vast te stellen. Je kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier.

Verwijdering van je gegevens en recht op dataportabiliteit


Te allen tijde kun je je persoonlijke gegevens verwijderen op de LeesGedichten.nl website door je account te verwijderen. Als je account is verwijderd zijn ook je gegevens (persoons-, inlog- en profielpagina gegevens), maar dus ook je gedichten verwijderd van de website, tenzij je aangeeft dat je je gedichten wilt behouden.

Je kunt je account (en daarmee je gegevens en voor zover gewenst je gedichten) laten verwijderen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Netsquare
Vermogensweg 26-A
3641 SR Mijdrecht

Je kunt ons hierover ook een bericht sturen via het contactformulier. Geef altijd zorgvuldig aan wie je bent, waar je woont en (voor zover mogelijk) onder welk e-mailadres en/of accountid je bekend bent bij LeesGedichten.nl. Wij kunnen je in dit verband vragen om aanvullende persoonlijke gegevens en informatie om je identiteit vast te stellen.

Je hebt altijd het recht om je gegevens te laten overdragen naar een ander elektronisch systeem, en LeesGedichten.nl te verzoeken tot dataportabiliteit. Je ontvangt dan de persoonlijke gegevens die LeesGedichten.nl van je heeft verwerkt, in een gestructureerd bestand. Gebruik voor verzoeken hiertoe het bovenstaande adres of het contactformulier.

Type e-mailberichten van LeesGedichten.nl en uitschrijfmogelijkheden


LeesGedichten.nl communiceert hoofdzakelijk via e-mail met gebruikers die zich eerder op (een of meerdere plekken op) de website hebben ingeschreven. Daarnaast kan LeesGedichten.nl ook langs andere wegen communiceren met gebruikers van haar website, onder meer via de post, telefonisch of via SMS (dit is vaak afhankelijk van hoe je zelf contact met ons opneemt).

LeesGedichten.nl communiceert alleen overeenkomstig het doel waarvoor je als gebruiker je gegevens achterlaat op een bepaalde plek op de website van LeesGedichten.nl.

Omdat LeesGedichten.nl hoofdzakelijk via e-mail communiceert, geven we hieronder aan welke type berichten je kunt verwachten na bepaalde soorten inschrijvingen en bepaalde soorten handelingen/acties op de website van LeesGedichten.nl. We geven verder voor de verschillende type berichten aan waar deze over gaan, en hoe je je hiervoor kunt uitschrijven.

Account gerelateerde berichten:

Je ontvangt account gerelateerde berichten als je een account hebt aangemaakt op de website van LeesGedichten.nl en je daarbij opgeeft voor het ontvangen van account gerelateerde berichten. Je ontvangt deze berichten op het e-mailadres dat je bij het aanmaken van je account hebt opgegeven.

Account gerelateerde berichten worden met enige regelmaat verzonden en gaan over je account(status), eventuele gedichten die je in concept hebt opgeslagen onder je account, eventuele afgekeurde inzendingen van gedichten, en account gerelateerde verzoeken en herinneringen. Door een account aan te maken op deze website bevestig je (in de zin van een opt-in) dat je dit type berichten wenst te ontvangen, mede omdat deze berichten overeenkomstig het doel van het gebruik van de website zijn / verband houden met je account. Deze berichten kun je uitzetten door je account op LeesGedichten.nl te verwijderen.

Autoresponders:

Op sommige plekken op de website kan je handeling of actie tot gevolg hebben dat je een eenmalige, directe bevestiging of status update per e-mail ontvangt naar aanleiding van die handeling of actie op de website. Hiermee bedoelen we niet de soorten berichten die hierboven al zijn beschreven in deze verklaring. Denk bijvoorbeeld aan verzending van het contactformulier. Naar aanleiding van je contactopname kunnen we je een eenmalige (ontvangst)bevestiging sturen op het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je deze berichten niet op prijs stelt, dan verzoeken we je de betreffende handelingen op de website (die leiden tot deze berichten), in het vervolg niet meer uit te voeren of althans niet meer in die mate.

Overige:

Als je LeesGedichten.nl een gerichte e-mail stuurt (via het contactformulier of naar een van de e-mailadressen van LeesGedichten.nl) met een vraag, opmerking, suggestie of met een andere strekking, kun je een (niet geautomatiseerd/persoonlijk) antwoord per e-mail verwachten van LeesGedichten.nl. Dit alleen als je e-mail hiertoe aanleiding geeft.

Evenzo kan LeesGedichten.nl je een gerichte, individuele e-mail sturen naar aanleiding van je account(status) en/of je bezoeken aan de website. Uiteraard zal hier alleen sprake van zijn als dit naar oordeel van LeesGedichten.nl nodig of gewenst is.

Aanvullend vinden we het belangrijk je te melden dat LeesGedichten.nl je mailinstellingen ook kan aanpassen (met behoud van je account), mocht het je zelf onverhoopt niet lukken dit naar wens te regelen. We geven je nadrukkelijk aan dat verwijdering van je account in ieder geval altijd leidt tot stopzetting van alle soorten e-mailberichten aan het e-mailadres waaronder je het account eerder registreerde.

Je kunt je mailinstellingen door LeesGedichten.nl laten wijzigen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Netsquare
Vermogensweg 26-A
3641 SR Mijdrecht

Je kunt ons hierover ook een bericht sturen via het contactformulier. Geef altijd zorgvuldig aan wie je bent, waar je woont en (voor zover mogelijk) onder welk e-mailadres en/of accountid je bekend bent bij LeesGedichten.nl. Wij kunnen je in dit verband vragen om aanvullende persoonlijke gegevens en informatie om je identiteit vast te stellen.

Identiteitsfraude


LeesGedichten.nl is niet aansprakelijk voor identiteitsfraude. Het is voor LeesGedichten.nl onmogelijk om per account of per ingediend formulier na te gaan of de gegevens overeenkomen met de werkelijke gegevens van diegene die de gegevens naar (de database van) LeesGedichten.nl heeft verzonden. Mocht je vermoeden dat iemand jouw identiteit gebruikt op de website van LeesGedichten.nl, een account heeft aangemaakt onder jouw naam, of dat iemand jouw e-mailadres gebruikt, dan verzoeken we je om dit kenbaar te maken aan ons. LeesGedichten.nl zal een onderzoek instellen. Indien sprake is van identiteitsfraude zal LeesGedichten.nl passende maatregelen nemen.

Beveiliging van je gegevens


LeesGedichten.nl draagt zorg voor een deugdelijke en geschikte beveiliging van je gegevens. Hierdoor ben je er van verzekerd dat je gegevens slechts toegankelijk zijn voor personen die daar op grond van hun functie bevoegd toe zijn.

Wanneer je een account hebt aangemaakt op deze website, dan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens. Verstrek je inloggegevens van deze website nooit aan derden. Je account op deze website is gekoppeld aan je unieke e-mailadres. Zorg er daarom ook voor dat je de enige bent die toegang heeft tot je e-mailaccount. Verstrek daarom eveneens nooit de inloggegevens van je e-mailaccount aan derden.

LeesGedichten.nl raadt je aan te kiezen voor een voor jou gemakkelijk te onthouden, maar een voor anderen niet te achterhalen wachtwoord. Gebruik daarom bijvoorbeeld niet je naam of een naam van een van je bekenden in het wachtwoord. Kies voor een wat langer wachtwoord, bestaande uit een combinatie van letters én cijfers. Geef verder nooit hetzelfde wachtwoord op als het wachtwoord van je e-mailbox(en) of een wachtwoord dat je elders al gebruikt. Wijzig je wachtwoord op het moment dat hier aanleiding voor zou kunnen zijn. Als je een computer deelt met anderen, meldt je dan altijd af wanneer je de LeesGedichten.nl website verlaat. Dit voorkomt dat mensen die na jou dezelfde computer gebruiken, toegang hebben of zouden kunnen krijgen tot je account, je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verstrekking van gegevens aan derden


Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder je expliciete toestemming. Hierop bestaan echter uitzonderingen. LeesGedichten.nl kan samenwerken met een of meerdere derde partijen om zo de website en/of de dienstverlening (daaromheen) in brede zin mogelijk te maken. Je gegevens (of onderdelen daarvan) kunnen daarom zonder je expliciete akkoord worden verstrekt aan of worden ingezien door (een zeer beperkt aantal) partijen waarmee LeesGedichten.nl samenwerkt. Met deze derde partijen heeft LeesGedichten.nl een bewerkersovereenkomst gesloten. Een goed voorbeeld hiervan is een IT bedrijf (dat programmeer-, design of ontwikkelingswerk levert) dat door LeesGedichten.nl voor het ontwikkelen en het onderhoud van deze website wordt ingeschakeld. In dit soort situaties worden alleen gegevens verstrekt of ingezien, die in het kader van de door de betreffende derde te verrichten taak nodig zijn en die op grond van de bewerkersovereenkomst verstrekt en/of ingezien mogen worden.

Opvraging van gegevens door politie of justitie


LeesGedichten.nl verleent medewerking aan politie of justitie wanneer er een onderzoek is gelast naar een natuurlijk persoon die in de database of de administratie van LeesGedichten.nl voor zou komen. Alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden in dat geval aan de betreffende instantie verstrekt en alleen wanneer hier een (duidelijke) wettelijke noodzaak toe bestaat. LeesGedichten.nl zal de betreffende instantie verzoeken de wettelijke noodzaak en bepalingen hiertoe aan haar kenbaar te maken, alvorens de bedoelde, noodzakelijke gegevens en informatie te verstrekken.

Beschikbaarheid van de privacy- en cookieverklaring


De meeste actuele versie van de privacy- en cookieverklaring vind je altijd op https://www.leesgedichten.nl/privacy/. Daarnaast is de privacy- en cookieverklaring op elke pagina van de website gelinkt (onderaan in de footer). De privacy- en cookieverklaring is daardoor steeds gemakkelijk te raadplegen.

Wijziging van de privacy- en cookieverklaring


Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wanneer LeesGedichten.nl wijzigingen aanbrengt in deze privacy- en cookieverklaring, zal de ‘laatste versie’ datum bovenaan het document worden aangepast. LeesGedichten.nl raadt je aan deze privacy- en cookieverklaring met enige regelmaat door te nemen en te controleren op eventuele wijzigingen, zodat je weet hoe LeesGedichten.nl je gegevens beschermt, hoe LeesGedichten.nl met cookies omgaat, en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.